Omvärldskontakter

Ibland blir skolan en isolerad värld. Detta är något som vi ständigt måste motarbeta. Vi har mycket att ta in från omvärlden och vi har mycket att erbjuda. Det är därför mycket roligt att vi, för tredje gången, fått ta emot ett studiebesök från Life Academy på Älvkullen.

Jag och Jessica Eriksson från Gymnasiesärskolan på Sundstagymnasiet fick ägna en hel eftermiddag åt att presentera och diskutera hur vi använder modern dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De 25 besökarna representerade åtta länder från Afrika, Asien och Europa. Samtliga var verksamma inom utbildningsområdet, allt från representanter för utbildningsdepartement till lärare. Deltagarna går en utbildning som arrangeras av LIFE Academy i sammarbete med Stockholms Universitet. Den SIDA-finansierade utbildningen skall förbereda deltagarna på att driva IKT och skolutvecklingsprojekt i sina respektive hemländer.

Vad kunde vi erbjuda dem? Vår eftermiddag handlade om hur gymnasiesärskolan arbetar med iPads, hur gymnasieskolan i Karlstad har arbetat med att förse alla gymnasieelever med egen dator och hur TIME har arbetat med en dator per elev sedan starten 2004. Tillsamman med några av våra elever visade vi konkreta exempel på produktioner och arbetsmetoder. Naturligtvis använde vi Prezi och en titt på vår presentation ger en lite djupare inblick i vad vi pratade om.

I mitten av mars kommer en ny grupp från nästa omgång av utbildningen. Det ser vi fram emot.