Prezi del 8. Kopiera delar mellan Prezi, arbeta med path och bakgrundsmusik. (inspelad genomgång)

Detta är den sista korta genomgången och här blir presentationen färdig. Här är en länk till den färdiga Prezin.

YouTube: