Prezi del 3. Att söka och använda publika Prezis (inspelad genomgång)

YouTube: