Blogginlägg

Kärnbarn, utanförbarn och mellanbarn

I boken Elevhälsa som främjar lärande (Hylander & Guvå, 2017) finns mycket matnyttigt för dig som är intresserad av elevhälsoarbete. I ett av bokens kapitel beskriver författarna hur vi kan skapa kartor som vägleder oss i det praktiska elevhälsoarbetet. Det handlar om att gå från en välformulerad retorik till att omsätta den retoriken i det praktiska arbetet. Författarna lyfter fram det faktum att elevhälsan är en relativt ny kunskapsdomän och att det ännu inte finns så mycket beprövad erfarenhet att bygga på.