Blogginlägg

Extra anpassningar

Just nu håller vår förvaltning på att ta fram ett underlag för dokumentation av extra anpassningar. Jag, tillsammans med mina kollegor i elevhälsorådet, har fått ett förslag att lämna respons på. Här kommer min respons. Jag är kluven till hela konceptet kring extra anpassningar. Själva begreppet signalerar ett inbyggt misslyckande och hamnar oftast fel i processen. Min erfarenhet är att extra anpassningar kommer in när undervisningen inte fungerar dvs efter att det konstaterats att elevens inte fått rätt möjligheter att ta till sig undervisningen.