Stöd till UNESCOs implementerande av LHU/ESD

Ta del av en läroplan att tillämpa i implementerandet av ESD. ESD står för Education for sustainable development.

Unik ny läroplan i Sverige! Lägg fritidshemmets färska läroplan som ett utmärkt stöd för att skapa samhällsmedborgare rustade för en osäker framtid.

Kreativitetsforskaren Sir Ken Robinson spånar för framtiden och reflekterar över var den globala kunskapssynen har sina rötter och varför många individers inre motivation tappas bort i de flesta system.

Framtidens skola byggs på UNESCOs implementerande av ESD! Läs mer på unescos hemsida om alla länders uppdrag att förändra förhållningsätt till lärande.  Ett sätt att förhålla sig till kunskap och lärande som direkt skapar delaktighet, inflytande och samhällsförändring. (Vi läser alltså inte om något utan planerar för att lösa problem och utmaningar) Inom universitetsvärden används ofta ordet aktionsforskning som en typ av uttryck för detta förhållningssätt.