Viktigt med fortbildning inom IKT

Många gånger tror vi att eleverna kan så mycket och vi så lite när det handlar om datorer och IT, ja de kan jättemycket, om Facebook, Instagram, Snapchat och andra liknande sidor som vi "vuxna" inte kan lika mycket om. Men de vet inte så mycket om hur man kritiskt läser det som skrivs på nätet, hur man kan använda alla de olika sökfunktioner och hjälpmedel som finns, vissa vet inte hur man använder ett word-dokument och bifogar en bild. Det måste vi vuxna på skolan lära dem.

Tyvärr visar en ny studie att lärare inte använder sig av digitala verktyg i undervisningen på grund av tidsbrist och att man inte tycker sig ha tillräckliga kunskaper.

Anna-Katrin Perselli, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitet har gjort en avhandling där hon säger: "Utan djupare erfarenheter av digitala resurser som pedagogiska hjälpmedel så är det sannolikt att användningen av exempelvis elevernas egna datorer i undervisningen stannar vid enklare informationssökning och textproduktion"

Hur ska vi kunna ändra på detta? Finns det digitala verktyg som kan hjälpa oss i undervisningen, förenkla arbetet för lärare och elev och ge oss mera tid för varje elev?

Alla är vi lite rädda för det vi inte kan så mycket om, vi tycker det tar för mycket tid. Det är svårt att bara slänga sig ut utan skyddsnät. Vi behöver och vill ha fortbildning, fortbildning inom digitala verktyg men det kan vara svårt att ordna på skolorna då alla ligger på så olika kunskapsnivåer samt har olika intressen och behov. Det börjar dyka upp massor med bra webbkurser om digitala verktyg i undervisningen, kritiskt tänkande på nätet, hur man kan använda sig utav sociala medier tillsammans med eleverna. Tips på webbkurser är Digitala Skollyftet som är ett ideellt initiativ som bygger på kollegial fortbildning, där du lär dig tillämpa digitala verktyg genom andra lärare, man lär sig av varandras erfarenheter. En annan sida är “MIK för mig” som jag läste om på Pedagog Värmlands facebooksida, här kan jag utbilda mig tillsammans med eleverna i medie- och informationskunnighet steg för steg i min egen takt.

/Britt-Marie