IKT som verktyg i undervisningen

Mitt uppdrag som förstelärare handlar om att utveckla IKT som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Jag börjar med att förklara vad IKT står för då jag har insett att det finns både kollegor och rektorer som inte vet vad det betyder. IKT som ett pedagogiskt verktyg betyder Information – och KommunikationsTeknologi som pedagogiska verktyg, hjälpmedel.

"IKT–pedagogik är alltså en vidareutveckling av begreppet IT där ”K” står för kommunikation. Det statiska lärandet med en lärare som berättar/föreläser är under förändring och kommunikationen och interaktionen är bärande delar i pedagogiken. Samtidigt kommer tekniken in som verktyg" taget från kreativpedagogik.nu.

På Karlstad kommuns gymnasieskolor får alla elever tillgång till en bärbar dator. Mitt uppdrag består dels utav att undersöka hur vi arbetar med datorn som ett pedagogiska verktyg.

Har vi ändrat vår undervisning sedan projektet med 1 till 1 datorn startade eller är den helt enkelt en skrivmaskin som eleverna surfar runt på? Samtidigt kommer jag att leta efter nya program, verktyg, funktioner och idéer att föra vidare till mina kollegor.

I många år har jag sökt efter ett enkelt sätt för eleverna att föra arbetslogg som sen kan leda till en portfolio av deras arbeten i skolan. Jag har testat olika varianter att på ett tydligt och enkelt sätt att ge eleverna formativ bedömning under och efter deras arbeten. I Norge hittade jag vad jag sökte (hoppas jag) Fiff.no Tillsammans med mitt ämneslag och våra 1:or kommer jag att testa programmet för att se om detta är nåt att sprida vidare på Nobelgymnasiet och andra skolor. Fiff är framtaget av yrkeslärare för yrkeslärare. En utvecklarna av programmet är Grete Haaland, tidigare frisörlärare, nu professor på Högskolan i Oslo och Akerhus.

Mina inlägg kommer till största del att handla om hur Fiff och IKT implementeras i undervisningen på Nobelgymnasiet.

/Britt-Marie Carlsson