Varför är det viktigt att läsa?

Den här frågan ställdes av Martin Widmark, barnboksförfattare och lärare (!), under hans del av föreläsningen ”En läsande klass” som RUC bjöd in till torsdagen 11/9 i aulan på Sundstagymnasiet. Drygt 500 lärare fick höra Martin Widmark och Malin Gonzales berätta om läsning och om deras gemensamma läsprojekt ”En läsande klass”.
    Det jag tog med mig därifrån var framförallt Widmarks fråga; ”Varför tycker DU det är viktigt med läsning?”. En enkel fråga att besvara kan tyckas, men Widmark menade att vi måste gå in mer på djupet i oss själva och formulera bra svar för oss själva för att nå ut till våra elever. Svar som övertygar och inte bara slinker ur oss slentrianmässigt; ”Det är bra att läsa”, ”Man blir bildad av att läsa”. Visst är det sant att det är bra att läsa och att man blir bildad, men det här har våra elever hört så många gånger förut och då kanske det inte har någon större effekt.
    Om vi ska lyckas att få fler läsande elever måste vi formulera bättre argument och vi måste framförallt tro på våra argument. Något som jag brukar prata med mina elever om är att man mognar på många sätt genom läsning. Det ger ett vidgat perspektiv på livet och på människor. Genom att läsa mycket skapas ett mer tillåtande klimat och man förebygger fördomar. Man lär också känna sig själv genom läsning och det brukar elever vara intresserade av.
    Widmark nämnde också att vi idag, både vuxna och barn, visserligen läser lika mycket rent textmässigt som förr, men vi läser mycket kortare texter. Dagens texter utgörs mest av blogginlägg, statusuppdateringar och sms. Kanske borde vi istället fråga oss själva ”Varför är det viktigt att läsa längre texter?”.
    Alldeles för få elever läser hela böcker idag och alldeles för få elever får idag uppleva den underbara känslan av att ha läst färdigt en bok och få slå ihop den. Den känslan i sig är ett tungt argument till att läsa en längre text tycker jag. // UllaCarin Boes