Tio utmaningar vid bedömning och betygssättning

Sommaren är slut och vi är tillbaka! Som ni ser har Ingegerd och jag fått tillökning i det pedagogiska arbetet på Nobelgymnasiet, i form av fyra nya förstelärare som kommer att blogga tillsammans med oss. Varje vecka kan ni se fram emot ett nytt inlägg från en av oss och som vanligt är det pedagogisk utveckling som står i fokus.

Frågor som rör bedömning och betyg blir aldrig inaktuella, vilket naturligtvis beror på att lärarens vardag delvis består av detta, men också för att de nya styrdokumenten från 2011 har väckt osäkerhet och funderingar hos många lärare. Boken Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag (Natur&Kultur, 2014) av Anna Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson är en av de bästa jag har läst på området!

Boken består av tio kapitel, ett kapitel för varje utmaning, och tar bl.a. upp dilemman med betygsunderlag, återkoppling, betyg på enskilda uppgifter och dokumentation. Varje kapitel inleds med autentiska exempel av verksamma lärare och följs sedan av diskussion utifrån styrdokument och forskning. Det är just denna kombination av å ena sidan praktiska situationer med hög igenkänningsfaktor och å andra sidan teoretiska resonemang som problematiserar och nyanserar ämnet, som gör boken så bra och användbar.

I slutet av varje kapitel formulerar författarna dessutom ett antal diskussionsfrågor, tänkta att bilda utgångspunkt för samtal mellan kollegorna. Läsning av boken och uppföljning genom gruppdiskussioner är, anser jag, en given idé till studiedag för lärare på alla stadier. Det är så här man främjar likvärdighet, kompetenshöjer vår yrkesgrupp och stärker vår profession! // Susanne Mellerskog