Klassens mästare

De senaste åren har jag använt frågesport som ett systematiskt pedagogiskt verktyg i undervisningen (svenska/engelska) och har märkt att det faktiskt stimulerar lärandet på flera sätt. Varje arbetsområde avslutas helt enkelt med att eleverna (enskilt, i par eller gruppvis) tävlar mot varandra om titeln ”Klassens mästare”.

Frågesporten är alltid upplagd på samma sätt: eleverna får en kvart på sig att besvara ett tjugotal frågor med tre olika svarsalternativ. Frågorna handlar uteslutande om ord och begrepp som vi har arbetat med under perioden, inom områden som t.ex. referatteknik, argumentationsteknik, litteraturhistoria, textanalys och språkriktighet. Eleverna, som får delta under pseudonym om de vill, är medvetna om att frågesporten ingalunda utgör underlag för bedömning och betyg utan att den fyller helt andra funktioner.

För det första erbjuder tävlingen ett utmärkt tillfälle för summering och repetition av ett arbetsområde, vilket är viktigt för att skapa sammanhang i en kurs och synliggöra den röda tråden i ämnet. För det andra nöter eleverna in vissa ämnescentrala begrepp, något som i förlängningen skapar en gemensam referensram i klassrummet och underlättar påbyggnad av nya kunskaper. Sist, men inte minst, kan man inte bortse från själva tävlingsmomentet. Eleverna triggar varandra - ”klassens mästare” har blivit en åtråvärd titel att erövra.

Ibland låter jag eleverna rätta varandras talonger, ibland gör vi det gemensamt i klassrummet, men oftast använder jag mig av det digitala verktyget Socrative (www.socrative.com). Där kan man enkelt skapa egna frågesporter och sedan låta eleverna via sina datorer svara på frågorna och omedelbart få sitt resultat på skärmen. En finess är att jag på min egen skärm kan följa tävlingen och samla samtliga resultat.

Tiden, då? Jo, i början tar det naturligtvis tid. Tid att komma på frågor och svarsalternativ. Tid att lära sig hur Socrative fungerar. Men successivt bygger du upp ett batteri av frågor som kan återanvändas många gånger. Ett tips är förövrigt att låta eleverna återvända till samma frågesport en tid senare för att repetera och befästa kunskaper. I slutet av terminen eller kursen har jag ibland haft ett stormästerskap där terminens samtliga frågor ingår – då är det mycket prestige som står på spel, kan jag lova.  Det bor en vinnarskalle i fler än man tror!