Samtalet om läsundervisning är i gång

Äntligen har vi startat! Vi pratar läsutveckling och läsförståelse på Nobelgymnasiet. Att tala om hur vi kan arbete läsutvecklande är första steget till att arbeta läsutvecklande. Hur ska vi arbeta med läsförståelse i alla ämnen? Hur ska vi arbeta med lässtrategier för att uppnå en bättre läsförståelse när eleverna bara vill ha hjälp med att hitta svaren på frågorna? Hur ska vi få med eleverna på vår resa när de bara vill ha sina betyg och sin examen? Detta är några av de faktiska svårigheter som finns i klassrummen just nu. Vi försöker hitta och synliggöra de pedagogiska strukturer som råder i våra klassrum för att förbereda oss på bästa sätt.

PISA och PIRLS visar att gruppen med svaga läsare ökar i Sverige samtidigt som skillnaden mellan bra och svaga läsare ökar för varje skolår. Det innebär att när eleverna går på gymnasiet är skillnaden som störst. Forskningen visar entydigt att de elever som har den svagaste läsförmågan är mest gynnad av explicit undervisning i lässtrategier. Hur ska vi införa arbetet med lässtrategier i klassrummet på gymnasiet? Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att våra elever ska få en god läsförståelse genom att läsa texter, prata texter och skriva texter tillsammans med våra elever i alla ämnen. Samtalet i klassrummet ger eleven en inblick i hur en bra läsare samspelar med sin text och därmed synliggör vi vad det innebär att förstå text för våra elever.

PIRLS avslöjar att svenska lärare i genomsnitt diskuterar läsundervisning med varandra i mycket lägre grad än kollegor i andra länder. Nu har vi startat. Det känns gött!