Vem ska göra vad för vem?

Häromdagen lyssnade vi till Gunilla Lindqvists föreläsning om sin doktorsavhandling Who should do What to Whom (2013), en forskning som undersöker pedagogiska yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Sammanfattningsvis visar Lindqvist studie bl.a. att

  • Olika yrkesgrupper inom kommunen ser olika på vem som är ansvarig för det specialpedagogiska arbetet och hur det ska utföras.
  • Specialpedagogens uppdrag tolkas olika av olika yrkesgrupper inom kommunen.
  • Skolorna definierar begreppet ”behov av särskilt stöd” på olika sätt.

Detta är naturligtvis anmärkningsvärda resultat som behöver synliggöras på skolorna runtom i landet. För vad får det för konsekvenser när det på en skola inte råder samsyn kring det specialpedagogiska arbetet? När det är oklart viken roll t.ex. specialpedagogen har i förhållande till specialläraren och till övrig pedagogisk personal? Riskerar eleven att hamna mellan två stolar? Kan det leda till vattentäta skott mellan verksamheter som borde samverka i betydligt större utsträckning?

Och vad händer när enskilda skolor ges tolkningsutrymme att avgöra vilka barn som behöver särskilt stöd? Kan vi verkligen prata om likvärdighet och om ”en skola för alla” då?