Vad gör en förstelärare?

Förstelärartjänster är statligt inrättade karriärstjänster fr.o.m. 2013. Syftet med karriärstjänster är att göra läraryrket mer attraktivt samtidigt som man säkerställer pedagogiskt utvecklingsarbete på skolorna runtom i Sverige.

Alltsedan det blev klart med förstelärartjänsterna från regeringens sida har debatten gått varm i media. Vissa menar att denna typ av karriärstjänster riskerar att splittra kollegium och väcka avundsjuka. Andra menar att tjänsterna är ett viktigt första steg mot att öka lärarnas status och lyfta fram lärarkårens yrkesskicklighet.

Vi tycker att det är på tiden att pedagogiskt utvecklingsarbete lyfts fram och får en särställning på skolorna i Sverige. Det händer fantastiskt mycket inom forskningsområdet pedagogik och lärande, såväl internationellt som här i Sverige. Vi lärare vill, och behöver, hålla oss à jour med skoldebatten och den senaste forskningen,  och därför behöver de här frågorna hamna högt på de enskilda skolornas agenda.

Vad gör en förstelärare, då? Den specifika uppdragsbeskrivningen kan säkert variera något från skola till skola men på Nobelgymnasiet kommer vi de kommande tre åren bl.a. att ägna oss åt:

·         Arbete med pedagogisk utveckling i allmänhet och med vissa fokusområden i synnerhet

·         Kollegial handledning i arbetslag

·         Sammanställning och test av pedagogiska verktyg

·         Välkomnande av VFU:are och nyanställda 

Vi har fått många positiva reaktioner från våra kollegor och ser nu verkligen fram emot att komma igång med uppdraget och vara en del av Nobelgymnasiets pedagogiska utveckling.