Code Week EU

Just nu pågår Europe Code Week, en gräsrotsrörelse som arbetar för att så många som möjligt ska få testa på programmering. I år är det 6-21 oktober och det går att anmäla sin aktivitet på deras hemsida www.codeweek.eu

Internetstiftelsen, iis.se, utmanar lärare i Sverige att delta i Code Weeks initiativ och skänker 5kr/deltagande elev till UNICEF. På iis sida digitalalektioner.se finns en fantastiskt inspirerande och välgjord bank av färdiga lektioner som kan användas direkt i klassrummet. Ta en titt!

Jag har fått en ny förskoleklass och har nu arbetat med "Undersök vad som är programmerat?" från digitalalektioner.se i kombination med min favoritövning med ON-knappar. Eleverna får välja ett föremål i klassrummet och sätta en ON-knapp på. Vad skulle den här kunna göra om den var en maskin? Vi låter fantasin flöda och tränar på begrepp som programmerat och programmerare. Syfte: att få en förståelse för att det är vi människor som styr datorerna.

Det viktigaste jag trycker på när vi sammanfattar och tittar på allas fantastiska uppfinningar - att det är just ni elever som kan uppfinna de här sakerna i framtiden!