Pris för Årets nytänkare

Sara Lindahl, projektledare för Skolnärvaroprojektet, fick ta emot andrapriset i Årets nytänkare.

Årets nytänkare går till en medarbetare eller en arbetsgrupp som i sin vardag har tänkt annorlunda och hittat nya lösningar för att förbättra verksamheten.

I år gick andrapriset till projektet Skolnärvaro där Sara Lindahl är projektledare:

– Vi hoppas att vår modell kan vara ett stöd och ett verktyg för att lyfta ansvaret från eleven, ta reda på orsaken till frånvaron, skapa en gemensam syn kring eleven och fördjupa oss i hur vi kan förebygga den här problematiken, säger hon.

– I arbetet med de här eleverna är den viktigaste delen att göra elevens röst hörd. Vi behöver arbeta tillsammans kring de här barnen så som förvaltningarna nu har börjat göra i det här projektet.

 

  • Hur ska ni använda prispengarna på 10 000 kronor?

– Pengarna ska på något sätt gå till de här eleverna som har kämpat och utmanat sig själv gång på gång tills det bara inte gick mer.

  • Motiveringen till andraplatsen löd:

”Med stort engagemang har Sara Lindahl drivit skolnärvaroprojektet med uppdrag att minska skolfrånvaron hos barn och unga. Hon har tagit fram en ny modell, med ett team bestående av kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och familjebehandlare, som ska hjälpa skolans personal att förebygga, upptäcka och tidigt reagera på elevers höga skolfrånvaro. Skolnärvaromodellen ska införas i alla kommunens skolor. Projektet drivs i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen”.