Problematisk frånvaro

Malin Gren Landell är disputerad psykolog, leg psykoterapeut med tidigare uppdrag för socialstyrelsen och skolinspektionen. Hon har forskat på skolfrånvaro och skrivit böcker riktade till elevhälsa och pedagoger där hon ofta haft inriktning mot främjande arbete i skolan. År 2015 fick hon av regeringen uppdrag som särskild utredare av problematisk frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Utredningen presenteras i SOU 2016:94 - Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.​ I utredningen identifierades flera primära problemområden och presenterades med bedömningar och förslag för att bidra till bättre skolmiljö med ökad närvaro. 

Lyssna på Malin när hon pratar om problematisk frånvaro på UR Skola. Ni kan även läsa när Malin talar om skolfrånvaro samt om skolklimatets betydelse på SPSM. 

Har man lust att läsa hela den statliga utredning så hittar man den här.