Blogginlägg

Tips för att få struktur på studier och arbete

Här kommer användbara tips från organisationen attentions och aspergers sida. Oavsett om man har en svårighet eller inte så förenklas vardagen med struktur och rutiner.  / Liselotte, specialpedagog från Skolnärvaroprojektet. 

Arbete och studier

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid och våra liv i skolan och på arbetet. Arbetet är förhoppningsvis en möjlighet att göra något meningsfullt och roligt som ger en utmaningar och möjlighet att utvecklas.

Problematisk frånvaro

Malin Gren Landell är disputerad psykolog, leg psykoterapeut med tidigare uppdrag för socialstyrelsen och skolinspektionen. Hon har forskat på skolfrånvaro och skrivit böcker riktade till elevhälsa och pedagoger där hon ofta haft inriktning mot främjande arbete i skolan. År 2015 fick hon av regeringen uppdrag som särskild utredare av problematisk frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Utredningen presenteras i SOU 2016:94 - Saknad!