Hjälpmedelsboken

Vi vill tipsa om Hjälpmedelsboken - från grundskolan till gymnasiet. För pedagoger och föräldrar med behov av kognitivt stöd. Boken ger många tips på både tekniska, pedagogiska och samtalsmetodiska hjälpmedel som man kan använda i skolan och i mötet med elever.

På sidan 18 i boken tar man bland annat upp ett exempel där man har gjort ett häfte till en elev, genom att ta bilder på skolan, gångvägar och sittplatser för att skapa förberedelse och tydlighet till eleven. Detta har vi själv erfarenheten av att det kan funka bra på en del elever som har problematisk frånvaro. Vi ska inte förutsätta att eleven vet hur det ser ut i skolan eller att eleven vet var hen ska sitta när hen kommer tillbaka till skolan. Ta ett foto med mobilen på elevens sittplats och skåp/bänk så att eleven vet hur det ser ut innan hen kommer till skolan. En enkel och effektiv metod.