Roboten AV1

Skolnärvaroprojektet har köpt en AV1 som hjälper långtidssjuka elever att behålla kontakten med skolan och sina vänner.

Vi använder den just nu på Norrstrandsskolan och det fungerar bra. Den kommer inte behövas för den eleven efter jul så då flyttar den vidare till en annan elev som behöver den. 

Du kan läsa mer om AV1 på Barncancerfondens hemsida.

Det finns två filmer som visar hur AV1 kan användas, Rasmus i Norrköping och hans AV1 och en tecknad film "Jonbot" 

YouTube: