Vilka är vi?

I mars 2017 startade Resursteamet som en del av skolnärvaroprojektet. Vi är en sammansättning av funktioner med specialpedagogisk, psykosocial och medicinsk kompetens. Vi är fem personer som ingår i teamet varav fyra av oss arbetar 50% i teamet och 50% i ordinarie verksamhet. Tanken är det generar en kunskapsöverföring och långsiktig hållbarhet. För att få kontinuitet arbetar en person 100%. Ännu är inte alla i teamet i gång men till hösten är vi full styrka.

Vi som arbetar i teamet är;

Liselotte Rolfsdotter Lindström specialpedagog

Per Falk familjebehandlare

Sofi Lidén Finnstam kurator

Lene Linryd Skolsköterska

Helene Gullhav Skolsköterska

Projektledare Marie Jonsson

 

Vi är så glada att projektet äntligen har dragit i gång och vi ser fram emot att tillsammans med skolorna jobba för att öka skolnärvaron i Karlstad kommun!