Storsamling

Några torsdagar varje termin har vi på Råtorp storsamling. Det är inget nytt. Vi har hållit på med detta i minst 20 år. Senast var det åk 1 som hade hand om programmet. Vi har två ettor. En på Södra och en på Råtorpsskolan. Tillsammans gjorde de en fantastisk föreställning om Astrid Lindgrens barnboksfigurer inför sina ungefär 300 skolkamrater. Hur törs de, kan man undra? Så små barn på en scen inför så många? Och hur kan 300 elever sitta still och tyst på golvet i en idrottssal och lyssna? Jo, de har lärt sig genom att träna.

Storsamling är inte bara en lång tradition på Råtorpsskolan. Det är en del i vårt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa samhörighet mellan våra två skolor genom estetiska lärprocesser. Alla elever får varje år stå på scenen och visa upp något de skapat tillsammans med sina klasskamrater. Temat på storsamlingen är alltid något som är aktuellt för årskursen, något man lärt sig och kan lära andra. 

Eleverna får också regelbundet träna på att vara en bra publik. En bra publik lyssnar på dem som står på scenen, en bra publik respekterar sina kamrater genom att inte störa, en bra publik visar sin uppskattning genom varma applåder när föreställningen är slut och genom uppmuntrande ord på skolgården efteråt. En del i värdegrundsarbetet helt enkelt!

/Ingrid Linder, lärare i musik