Fritidshemsbiennalen

Fyra fritidspedagoger och biträdande skolledare från Råtorps skolor har under två dagar deltagit på Fritidsbiennalen i Norrköping. När vi nu lämnat Fritidshemsbiennalen är vi om möjligt, ännu mer stolta över att vara fritidspedagoger och över att vi har en pedagogisk ledare som lyfter och bekräftar vår kompetens.

Under dessa två dagar har vi tagit del av aktuell forskning, workshops, utställningar och inspirerande föreläsningar. Dessa har fått oss att förstå att vi är i framkant i vårt arbete på våra fritidshem utifrån måluppfyllelse i våra skrivningar i Lgr. 11 kap 1,2 och 4. Vi är också stolta över vår verksamhet och fyllda av inspiration och idéer inför vårt fortsatta arbete med våra elever.

En inspirerande föreläsare var bl.a Benjamin "Beppe" Singer som lyfte fram vår betydelse för eleverna då han poängterade att vi som fritidspedagoger är en del av deras barndom vilket ger oss en enormt viktig roll som både förebilder och medmänniskor. Vi har också deltagit på föreläsningar om Lekäventyr som metod för att arbeta med läroplanens mål på ett systematiskt sätt, matte och it, samt teknik som en del i vår verksamhet.

Vi är STOLTA att få arbeta på Råtorps skolor!

"Det är viktigt för mig att det går bra för dig"!

/Margareta Oscarsson, Emma Edvinsson, Pia Holmberg och Mia Blom -fritidspedagoger på Råtorps skolor
Emma Stridsberg - biträdande skolledare på Råtorps skolor.