Blogginlägg

Likvärdighet på fritidshemmen

I tisdags träffades några rektorer på Skolområde Väst i Karlstads kommun för att diskutera hur vi ska arbeta vidare med våra fritidshem. Med oss på mötet hade vi en representant från våra fritidshem. Eller rättare sagt fritidspedagogerna hade med sig sin rektor in i mötet. Fritidspedagogerna hade inför mötet pratat med kollegorna i sina arbetslag för att ta reda på vilka behov som finns i verksamheterna. Vi gick laget runt och detta var som lyftes:

Studiebesök på Kronan

Under fredagen träffade jag min lärgrupp från rektorsutbildningen. Vi sågs i Trollhättan för att besöka Kronan. Ni känner säkert till det fasansfulla som hände där för mer än ett år sedan, men det var inte därför vi var där. GIvietvis pratade vi med vår kollega om hans upplevelser och erfarenheter av det som hänt. Det är svårt att föreställa sig hur man arbetar vidare efter ett sådant trauma i organisationen, men det finns ju inget alternativ annat än att just arbeta vidare. Det har man gjort på Kronan.