Blogginlägg

Förberedelseklassen

Råtorpsskolan har sedan februari 2016 en förberedelseklass, FÖK. FÖK startade med 14 elever från Syrien, Irak och Afghanistan. Min roll i arbetet med nyanlända elever, är i första hand att utveckla det svenska språket och bygga upp det från grunden. De har mycket att lära sig, under sitt år i FÖK. De skall lära sig ett nytt alfabet med ny läsriktning och nya språkljud. De skall tillägna sig närmare 15 000 ord och kunna sätta dem i kontextuella sammanhang, samtidigt som de skall utveckla sina kunskaper inom de olika ämnena.

Erasmus+ del 2

Nu har vi varit i Grekland i snart en vecka. Vi har besökt skolor och trampat runt i Greklands kultur och historia. Det som slår mig är att kulturen och historien är så påtaglig. Den finns under varje fotsteg vi tagit under dessa dagar. Det är även slående hur stolta våra guider har varit över sitt kulturarv. Där tror jag att vi har mycket att lära. 

Erasmus+

Via Erasmus+ så har vi fått möjlighet att delta i en utbildning i Grekland. Totalt kommer vi åka tio personer från Råtorps skolor. Idag flyger första gänget iväg tillsammans med mig. Om en dryg månad åker andra gänget iväg tillsammans med specialpedagogen. Vår tanke är att elevhälsan och arbetslagen ska genomföra detta tillsammans. Vi ska delta i en kurs som heter The Effective School. Vår ambition är givetvis att lära nytt och att få bekräftelse, men viktigt är även att knyta kontakter med kollegor runt om i Europa. 

Alla resor har en start

I den här bloggen är det tänkt att du ska få ta del av hur vi arbetar med elevhälsa på Råtorps skolor. Jag tycker det är på sin plats att ge lite historik till varför vi gör som vi gör. Varför har vi det upplägg kring elevhälsa som vi har? Vad beror det på? Häng med på en resa som tar sin start i klasskonferenser via Skolinspektions föreläggande till tydlig systematik kring kartläggningar och uppföljningar.