Flera språk i förskolan

Språkpolicy

Vad ska en språkpolicy vara bra för? Än så länge vet jag inte faktiskt då vi inte har någon, men jag hoppas snart få veta då vi ska utforma en språkpolicy som en aktivitet i första delen av vår nya modul, Flera språk i förskolan. Jag hoppas att en språkpolicy ska kunna ge mig stöd när jag i mitt arbete får frågor från vårdnadshavare kring barnens språkutveckling. Förhoppningsvis kan det ge oss pedagoger en större trygghet i hur vi jobbar med språk. Jag känner även att det kommer gagna barnen då vi i arbetslagen kommer att gå ännu mer på djupet i hur vi jobbar med språk och varför, och hur vi ställer oss till vardagliga dilemman kring språk.

Då vi inte sedan tidigare har någon språkpolicy och inte heller har kommit i kontakt med någon tidigare tar jag gärna emot tips från er som har eller har stött på en språkpolicy. Till att börja med har vi försökt att mera på djupet ta reda på vilka språk våra barn kommer i kontakt med. Alltså inte bara vilka språk barnen talar utan även vilka språk de kommer i kontakt med, hos oss och i övrigt i vardagen. Det kan till exempel vara på tv, surfplatta, grannar eller släktingar. Vi vet att våra barn kommer i kontakt med minst tre språk men troligtvis kommer många av dem i kontakt med fler språk som vi inte vet om. Vi har utformat en enkät med frågor till barnen och deras vårdnadshavare där vi ställer frågor om barnens språk. I fortsättningen har vi för avsikt att ha med detta på inskolningssamtalet för att få mer sanningsenliga och utförliga svar än vi fått nu i vår enkät. 

Hur har ni arbetat med språkpolicy och hur har ni utvecklat den? Vad tycker ni är viktigt att ha med? Vi tar gladeligen emot alla tips vi kan få så ska jag sedan dela med mig av våra nya erfarenheter kring språkpolicy.