Listan

Som aktivitet denna gång lät vi eleverna ta fram sina egna listor över vilka texttyper de har kommit i kontakt med inom våra respektive ämnen. Gemensamt för vår grupp är ju att vi har språk så listan präglas av det. Att låta eleverna framställa en sådan här lista är bra för att de får möjligheten att tänka till kring undervisning, men det är intressant även för mig som lärare. Har de uppfattat alla de varierande framställningsformer vi använder såsom text? I vissa fall fick vi upprepa för dem vad det vidgade textbegreppet gick ut på; för många elever är det inte självklart att känna till det. Vår förhoppning är naturligtvis att de kommer i kontinuerligt kontakt med det, även om de inte kan termerna.

Något som flera elever vittnar om är att det många gånger är svårt att läsa mellan raderna och ta till sig innehållet. Det abstrakta är inte naturligt för dem. Även elever som läser Svenska som andraspråk säger att själva språkförståelsen fungerar, men att innebörden går förlorad. Samtidigt är det också flera elever som efterfrågar än mer avancerade texter och texter inom flera olika genrer, då de anser att Högskoleprovet ligger på en högre nivå. Eleverna har alltså väldigt olika relation till texter, men sammanställningen av deras listor visar en bredd som borde kunna tilltala, vågar jag säga, alla? Här är den:

Dikter

Facklitteratur

Akademiska uppsatser

Debattartiklar

Debattklipp

Krönikor

Reportage

Film

Pjäser

Nyhetsartiklar

Internet

NE.se

Sagor och sägner

Whiteboard

Powerpoint

Noveller

Romaner

Musik

Spel

Rollspel

Dialog

Högläsning

SMS

Emojisar

Skyltar

Symboler

Podcast

Lexikon

Prezi

UR.se

Recept

Låttexter

Heliga skrifter

Youtube

referat

Bilder

Insändare

Teckenspråk

Historiska texter

Film som nöje

Läroboken

Berätta sagor

Serier

Ämnesspecifika texter

Lagtexter

Myndighetstexter

Bruksanvisningar

Informativa texter

Brev

Foton

Tabeller

Radio