Jag tror vi har hittat rätt

Vi har påbörjat en storsatsning i Åmål! När jag anställdes i kommunen för drygt ett och ett halvt år sedan var det tal på någon typ av läsprojekt, och jag var redan på anställningsintervjun intresserad av vad det skulle kunna bli. Jag kommer inte ihåg att jag själv deltagit i några specifika läsprojekt under min egen skolgång och har inte heller som lärare aktivt arbetat med något riktigt välunderbyggt projekt som sträckt sig över längre tid. Men i och med Läslyftet - Åmålsmodellen tror jag vi har hittat rätt.

Läsprojekt kan innebära olika saker. De insatser jag har varit med om har varit av ganska kortfattad art och inriktade mot eleverna. Det vi startar upp nu innebär en fortbildningsinsats för pedagogerna. Det är med andra ord ett tydligt fokus på att vi lärare ska lära oss, innan vi lär ut till eleverna. Vi kommer att skaffa oss en större begreppsvärld och en djupare verktygslåda för att på ett mer givande sätt kunna närma oss texter.

Jag har tidigare tänkt att läsprojekt handlar om skönlitterär läsning med personal och elever. Och jag kan se fördelar med det. Men det här handlar alltså om någonting annat. Inte minst det att alla skolans ämnen berörs är upplyftande, och uppfriskande. Texter finner vi ju överallt men det är hur vi förhåller oss till dem och hur vi använder oss av dem i undervisningen och interaktionen med eleverna som vi behöver tänka kring.

Läslyftet – Åmålsmodellen sparkade igång under upptaktsdagarna efter sommaren med snart sagt all pedagogisk personal i Åmåls kommun samlad i Karlbergsgymnasiets aula. Sveriges läsambassadör Ann-Marie Körling inledde och veckan sprang sedan på, särskilt för oss lärledare som kommer vara de som leder och driver de samtal som med jämna mellanrum ska föras under utbildningen. Per Fagerström och Inger Olsson från Karlstads Universitet höll workshop med oss, medan Marie Wejrum och Zara Hedelin, också de från Karlstads Universitet, först föreläste om utbildningens upplägg för samtliga och sedan inledde det arbete med oss i lärledargruppen som kommer löpa över hela året.

Mer om upplägg, innehåll och representanter från Karlstads Universitet längre fram. Just nu vill jag bara säga att den första texten vi har i uppdrag att läsa ligger fullproppad med understrykningar och anteckningar och det första lärgruppsmötet sker om ett och ett halvt dygn. Detta ska bli spännande.

/Stefan