Nytt år - nya återkopplingsmöjligheter!

Jag vill passa på att tipsa om Skolverkets nya modul för fortbildning: Delaktighet och inflytande i undervisningen.

Där har jag delat med mig lite tankar i del 7 om Elevåterkoppling och undervisningsutveckling. Det finns även en ljudlänk där samtal med elever är att tillgå. Jag tycker särskilt Ellen har kloka tankar. Jacob tycks dock sakna erfarenhet av annat än summativa bedömningar/återkoppling - vilket är intressant i sig. Är det så att återkoppling i vissa klassrum bara ges i förbindelse med 'prov'?