Återkoppling revisited

Desto längre jag har umgåtts med detta fenomen desto mer fascinerande tycks det bli. Många teoretiskt baserade artiklar har skrivits, studier i form av interventioner har gjorts, men få klassrum har studerats i den dagliga undervisningsinteraktionen. Där händer det spännande saker har jag sett! Återkopplingspraktik kan verkligen vara undervisningsinteraktion på sitt bästa:

Jag har sett hur lärare är skickliga på att ställa frågor som öppnar upp för elevers funderingar, jag har sett hur lärare visar elever olika alternativ för att lösa den uppgift de är upptagna med, jag har sett hur utrymme för tystnad kan ge tillträde för elever att ställa frågor och uttrycka förslag, jag har sett hur multimodal kommunikation där gester, artefakter, blickar är lika viktiga redskap som ord, jag har sett hur elever och lärare gemensamt har utforskat ett kunskapsinnehåll, jag har sett hur elever är så upptagna av en uppgift att de får ombes att ta rast och navet i detta är: återkoppling mellan lärare och elev.

Inte undra på att jag tänker fortsätta att studera detta fenomen! Tack till er lärare och elever för inspirerande pulserande klassrum och att ni låter mig ta del av ert arbete!

/Anna