Sommartider - snart!

Jag känner mig ovanligt redo för semester efter ett intensivt och lärorikt år. Vad gäller mina tankar om återkoppling har nya bilder vuxit fram, både ur den studie jag har avslutat och de nya insikter som börjar på att ta form. Ett är säkert: Återkopplingspraktik är mycket mer mångfacetterat och dynamiskt än vad begreppet låter infånga. Den är invävd i undervisningen, i dialogen, i demonstrationer, i frågeställningar och i lösningsförslag. Jag skulle säga att återkoppling ingår i den dagliga klassrumsinteraktionen, när fokus ligger på processen och inte på slutresultatet, i mötet med elevens funderingar och behov .

En forskare som fler av er säkerligen känner till och som jag åter vill ta upp, är Carol S. Dweck. Hennes senaste bok finns nu på svenska: Mindset. Du blir vad du tänker. Mycket läsvärd och fylld av konkreta exempel. Jag tycker Dweck har mycket att lära mig när det gäller återkopplingspraktik. I hennes forskning har det visat sig hur viktigt det är att vara medveten om självuppfattningens (mindset) roll, både som statisk eller dynamisk. I återkopplingspraktik kommer även värderingar in och inte sällan beröm. Dwecks studier av olika elever och studenter visar hur viktigt det är att fokusera på process och inte personliga egenskaper, där det senare lätt ger hämmande effekter i form av kopplingar till talang eller intelligens. Goda resultat handlar enligt Dweck om viljestyrka, uthållighet och kreativitet – inte om medfödda förmågor i form av begåvning utan om en förmåga att låta sig utvecklas genom utmaningar och arbetsinsats. Och det fina är att allt detta kan läras! Det är dynamik!

Så istället för att återkoppla på elevers smarthet eller duktighet är det ansträngningarna och arbetsprocessen som fokuseras i återkopplingen. Då handlar det inte längre om de begåvade eller de mindre begåvade, utan om som lär och de som inte lär. Det tycker jag är ett budskap värt att förmedla i återkopplingspraktik, eftersom självuppfattning formas i interaktion med andra.

Det finns många föreläsningar att tillgå av Carol Dweck, denna nedan på temat Not yet  tycker jag är en lämplig introduktion till hennes forskning eftersom återkoppling just handlar om det processuella ”inte ännu”, att vara på väg:

https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic

Trevlig sommar med mycket ljus och långsamma tankar, önskar Anna!