Bedömningens tveeggade svärd

Döma - Fördöma ?

Utveckla - Analysera ?  (Pettersson, 2011)

I dessa tider känns det mellan väggarna att det närmar sig betygsättning. Elever sitter och arbetar med olika restuppgifter och några nationella prov är ännu inte avklarade. Sommaren står för dörren och koncentrationen avtar.

I mitt arbete som specialpedagog har jag förmånen att få träffa elever i olika sammanhang. Min uppgift är att hjälpa till med olika typer av anpassningar så att de får visa sina kunskaper oberoende av funktionsnedsättning. Det kan handla om användning av olika tekniska hjälpmedel, förlängd tid, lugn miljö eller helt enkelt tillgång till min närvaro. Ibland vill dock eleverna klara sig utan anpassningar, för att inte skilja sig ut.

I Bedömning för lärande skriver Christian Lundahl om studier av elever i behov av särskilt stöd, att mänsklig interaktivitet verkar vara det viktigaste . Han skriver också i samma bok om återkoppling som något de flesta upplever som attraktivt, eftersom det ger en form av bekräftelse. Jag tänker att det är här utmaningarna ligger - att finna tiden för samtalet, så att det blir en lika naturlig del av klassrumsaktiviteterna som allehanda skriftliga arbeten och prov som produceras.

                                                                                                                                             /Anna