Återkoppling från eleven

Hur vet jag att det jag gör i klassrummet fungerar?! Ja, jag kan ju alltid fråga.

Att ifrågasätta sin egen undervisning och undersöka om det jag gör verkligen är verkningsfullt och leder till elevernas kunskapsutveckling är utmanande och kan kanske kännas svårt. Kanske svårare än vad det egentligen är?

Formativ bedömning vilar på två ben (läs mer om detta i bloggen Lärande & bedömning på PedagogStockhom). Det ena benet där jag som lärare ska tydliggöra vad som ska läras och ge feedback till eleven för att stödja lärandet och det andra benet där jag som lärare ska söka feedback från eleverna för att få reda på hur det går i undervisningen och hur den kan planeras och utvecklas vidare. 

För något år sedan frågade jag min dotter som då gick i lågstadiet hur hon tänkte lära sig en läxa hon fått. Jag hade inte väntat mig svaret jag fick. Med mammaglasögonen på tänkte jag mig ett samtal där jag skulle hjälpa henne utvecka en strategi för inlärning av läxan. Det behövde dottern inte. Hon visste redan hur hon lärde sig sådana saker.

Kan det vara så att en del av svaret på frågan 'Hur vet jag att det jag gör i klassrummet fungerar?' kan finnas i svaret på frågan Hur lär du dig nya ord på engelska? eller i frågan Vad lärde du dig om verb under dagens lektion? i samband med svenskalektionens slut...? 

Feedback från eleverna utmanar och kräver saker av mig som lärare. Men...om jag inte vet att det jag gör i klassrummet fungerar, varför gör jag då det jag gör i klassrummet? Gör jag bara saker rätt utan att veta om jag gör rätt saker?

/Susanne