Det utvidgade kollegiet

Vilken styrka! Och skattkista! Jag talar om det utvidgade kollegiet. Främst det som vi får tillgång till genom sociala medier.

Den dominerande mediebilden av skolan är inte direkt positiv. Granskningar och krisrapporter avlöser varandra. Lärarförbundet presenterar en undersökning som visar att lärare är överrepresenterade när det gäller sjukskrivning på grund av psykisk utmattning och stress. Att dagligen vistas i en verksamhet som av allmänhet och politiker anses vara dålig och ibland rent av katastrofal tär. Kanske har fler än jag även mött föräldrar som inte förrän de besökt klassrummet själva verkligen trott mig när jag påstått att vi har det bra, klassen fungerar fint och lärande sker. Misstroendet mot lärare är på vissa håll enormt. Kraven på lärare lika enorma. Sjukskrivning inte speciellt överraskande.

Det är här det utvidgade kollegiet kommer in. De lärare och skolledare som ännu orkar, inte än gått in i väggen, de som fortsätter bedriva en professionell verksamhet. De som delar med sig av tankar tips och idéer och oförtrutet återkopplar med positiva kommentarer och stöttande ord. Kanske ingår du själv i en Facebookgrupp kring ett ämne eller skoltema? Läser om spännande skolexempel på Pedagog Värmland? Kanske är du en av de som liksom jag hittar intressanta forskningsartiklar via Twitter?

Jag tror vi är viktiga för varandra. Vi som arbetar i skolan, de verkliga #skolexperterna. Genom att dela, ge feedback och visa på goda exempel kan vi stötta och stärka varandra. Skolsverige är fullt av lärare och skolledare som vill och kan. Låt oss ta vara på det utvidgade kollegiet!

@s_liljedahl
(Twitter)