Konsten att ta emot återkoppling

Inte sällan tänker man på återkoppling som riktad från lärare till elev, men den återkoppling vi som lärare får, vad gör vi med den?

Igår satt jag och läste en tankeväckande artikel av Astrid Pettersson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet med kunskaper inom bedömningsfältet. En mening naglade sig fast: "Vi kan aldrig säga om någon annan att den inte kan, vi kan bara säga att den inte visat en viss kunskap". Hon illustrerar detta påstående med ett slående exempel där hon berättar hur hon gång på gång frågat en liten pojke hur gammal han var, utan att få något svar. När hon omformulerade sin fråga till hur många år han var, fick hon genast svaret 3 år och inte gammal. Hon kommenterar detta, att hon genom att ställa honom en obegriplig fråga, hade hindrat honom från att visa sin kunskap. Hur vi formulerar våra frågor och vad vi gör med den återkoppling vi får, är av betydelse för hur kunskap får framträda.

Hela artikeln rekommenderas varmt och finns i nummer 3 januari 2010 i tidskriften Forskning om undervisning och lärande.

/Anna