En forskande lärares jullov

...ser nog i stort sett ut som alla lärares jullov, nödvändig vila, skönlitteratur och annat man vill fylla fritiden med. Dock finns en liten skillnad. Som forskande lärare ägnade jag terminens sista dagar åt seminarier. Återigen skulle en text läggas fram och manglas av forskande kollegor, kursledare och professorer. Situationen börjar efter två års studerande och forskande kännas bekant men detta till trots inte 100% bekväm och avslappnad... Samtidigt är det en fantastisk förmån att under en och en halv timme få kloka och konstruktiva kommentarer på det arbete man gjort.

Det är ganska lätt att koppla min situation under decemberseminariet till en elevs situation. På samma sätt som en elev blir jag bedömd, ifrågasatt och uppmärksammad på svagheter i mitt arbete. Samtidigt får jag förslag på alternativa vägar att gå, litteratur som kan tillföra texten något, jag blir medveten om nya infallsvinklar och perspektiv. Tack vare ömsesidigt förtroende och respekt mellan mig och de som ger mig återkoppling blir seminariesituationen ett värdefullt lärandetillfälle där jag dessutom får med mig tankar och insikter som jag kommer ha nytta av i mitt arbete under en lång period framöver.

De flesta lärare har förmodligen under utbildningen befunnit sig i liknande seminariesituationer. Vi vet att återkoppling är betydelsefullt för lärandet. Mitt jullov har därför även innehållit funderingar kring vilken form av återkoppling jag själv funnit värdefull och det sammanhang och de förtroendefulla relationer detta vilat på och som möjliggjort lärande. Kanske kan jag genom att ta med mig dessa erfarenheter utveckla min egen återkoppling till mina elever? Jag tänker i alla fall försöka.

/Susanne