På flera ben

För en tid sedan deltog jag på en konferens där återkoppling var en av programpunkterna. Jag visade bland annat en filmsekvens från ridbanan. Jag har ofta fascinerats av ridlärare och deras elever. Hur den skickliga ridläraren hela tiden driver ekipaget framåt, i etapper, mot målet. Och ryttaren har inte heller bara sig själv att hantera utan ett paket mer eller mindre samarbetsvilliga hästkrafter.

Det jag tycker är intressant i dessa scener är den framåtriktade återkopplingen som omedelbart omsätts i praktik, följt av lärarens beröm på konkret handling med elevens egen reflektion som självbedömning till slut.

Att titta utanför klassrummets väggar för att hitta intressanta exempel, kan vara både inspirerande och lärorikt. Även om kontexten är annorlunda kan lärandet i situationen tillföra något även för andra sammanhang.