Att kopplas

Det där med återkoppling är inte enkelt, men oj vad det är intressant att få mer kunskaper om fenomenet och utvidga perspektivet!

Jag har som de flesta väldigt blandade erfarenheter, både från egen undervisning, men även där jag själv har fått ta emot återkoppling utifrån egna prestationer. Ingen situation är den andra lik, men ett är gemensamt och det är att det är svårt att bortse från känsloläget i samtliga fall. Jag förstår att vissa därför talar om en Jekyll och Hyde effekt eftersom resultatet av återkoppling kan bli raka motsatsen av den tillsiktade.

Stanfordforskaren Carol Dweck talar i en föreläsning om olika tankesätt – Intelligence versus Growth Mindset och hon refererar resultat från olika studier, vilka förödande konsekvenser det blir när eleverna får epiteten intelligenta eller smarta. Diskursen är ju inte obekant här heller och när det gäller återkoppling är det inte utan betydelse. Är det eleven själv eller är det vad eleven gör som vi fokuserar?

Dwecks föreläsning heter ”Developing Growth Mindsets” och du hittar den på Youtube!

                                                                                                                                                                      /Anna Öhman