Vad gör en språk-, läs- och skrivutvecklare?

Ja, det kan man verkligen fråga sig. När vi kikar lite närmare på vad vi deltagare i nätverket SOL i Värmland gör som språk-, läs- och skrivutvecklare i våra kommuner så ser det lite olika ut. Som stöd i det arbetet har Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, (Skolverket)  gett ut en publikation där man kan läsa om hur ett uppdrag som SLS-utvecklare kan utformas. Här finner du den

NCS har även ett jättefint nyhetsbrev som kommer ut några gånger per år. Där finner du nyheter inom språk-, läs- och skrivområdet som är högst intressanta och relevanta. Här kan du teckna en prenumeration. 

/Marlene