18 dagar kvar att se filmerna från 8/10

Fram till och med den 20/11 kan du gå in och titta på två fantastiskt bra föreläsningar som vi hade den 8/10. En dag om digitalisering kopplat till språk som vi i SOL i Värmland arrangerade tillsammans med RUC och Pedagog Värmland. 

Den första föreläsningen är Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet av Lisa Molin (Fil.dr, Lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för skolutveckling i Göteborg) och du finner den här. I föreläsningen ger Lisa Molin bland annat en teoretisk grund genom begreppen literacy och critical digital literacy. Hon analyserar också några digitala texter, till exempel nyhetsinslag om Donald Trump, facebookinlägg och youtubern Terese Lindgren. Här får du också som lärare en metod att prova när du vill arbeta med kritiskt digitalt textarbete tillsammans med dina elever. 

Den andra föreläsningen är Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning av Patricia Diaz (doktorand vid KTH samt språklärare, författare och föreläsare)  och du finner den här.  Patricia Diaz presenterar en mängd olika digitala verktyg och ger förslag på hur de kan passa in i undervisningen. 

Föreläsningarna ligger tillgängliga här på Pedagog Värmland fram till 201120. 

/Marlene