Handleda vidare

I onsdags var det dags för höstens "Handleda-vidare-träff", en utbildningsdag som Skolverket arrangerar tillsammans med RUC och SOL i Värmland. Syftet är att alla som tidigare varit handledare i Läslyftet eller haft ansvar för att leda ämnesdidaktiska diskussioner i språk-, läs- och skrivutveckling ska få ytterligare kompetens samt få möjlighet till ett kollegialt utbyte. Innehållet på träffen styrs av följande mål:

På förmiddagen  föreläste Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Katarina Cederlund, doktorand i pedagogik vid Högskolan Väst, om multimodala texter i undervisningen och bedömning av dessa. Vi fick även prova att analysera tre olika multimodala elevtexter utifrån Sylvanas och Katarinas analysstöd.

Det var en mycket intressant förmiddag och Katarinas och Sylvanas engagemang och intresse smittade av sig på oss alla.

På eftermiddagen hade vi kollegiala diskussioner kring olika samtalsmodeller och vi inventerade vilka modeller vi kunde och delade med oss i gruppdiskussioner och avslutade med en gemensam samling. Vi kunde konstatera att det finns en mängd mycket användbara modeller och att det är ett stöd för oss samtalsledare för att hålla fokus på kvalitet i både innehåll och form.

Nästa "Handleda-vidare-dag" är den 24 mars 2020 och då kommer vi att få input från Christina Olin Scheller, Mia-Marie Sternudd-Groth och Monica Evermark. En dag att se fram emot!

/Marlene