Vad har hänt i SOL-nätverket under läsåret 18/19?

Nu är snart läsåret till ända och vi i nätverket har haft ett intensivt läsår med många samtal och insatser som förhoppningsvis ger ringar på vattnet i alla värmländska kommuner. Nu är vi dessutom ALLA värmländska kommuner som deltar i SOL, vilket är första gången sedan nätverket bildades. Det känns väldigt roligt och hoppfullt för språkutvecklingen i Värmland. Även fristående huvudmän är välkomna att delta med språk-, läs- och skrivutvecklare i nätverket. Just nu deltar ingen fristående huvudman, men om någon är intresserad så är ni välkomna att höra av er till mig som samordnare.

Så vad har vi gjort under läsåret?

  • Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

  • Bokcirkel kring ”Digitalisering, literacy och multimodalitet” av Edvardsson/Godhe/Magnusson som leddes av Marie Wejrum.

  • Bokcirkel kring ”Framgångsrik undervisning i literacy” av John Hattie.

  • Föreläsning av Lisa Molin från Göteborgs universitet ”Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv i digitaliserade klassrum”.

  • Nyheter från Skolverket. Något som särskilt diskuterats är förskoleklassens kartläggningsmaterial ”Hitta språket”, Läsa, skriva, räkna-garantin, Kulturrådets insatser mot förskolan och Läslyftets moduler.

  • Information av projektledare Åsa Ranung om ”Värmland läser 2.0”.

  • Information om LISA-PLOT av Michael Tengberg och Marie Wejrum.

  • Omvärldsspaningar

  • Flera från nätverket deltog i NCS tvådagarskonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare.

  • Flera från nätverket har deltagit i ”Handleda vidare” som RUC arrangerat tillsammans med Skolverket och SOL i Värmland. Två tillfällen under läsåret.

Nu ser vi fram emot läsåret 19/20 då vi har mycket intressant framför oss. Bland annat kommer vi att tillsammans med två deltagare från våra huvudmän delta i en STL (skriva sig till lärande)-utbildning under två heldagar.

 

/Marlene