Inbjudan till föreläsningen "Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv i digitaliserade klassrum"

RUC, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM FÖR SKOLA i samarbete med SOL i Värmland

Målgrupp:

Denna dag riktar sig till lärare som undervisar i grundskolan generellt, men ett extra fokus mot lärare som undervisar i svenska och/eller SO. Välkomna är också skolchefer, rektorer och de som arbetar med skolans digitaliseringsarbete.

Datum: 27 november, 2018

Plats: Lagerlöfsalen, 1A 305

Program

08.30-09.00 Registrering

09.00-10.15 Föreläsning

10.15-10.45 Kaffe

10.45-12.00 Föreläsning forts.

Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv i digitaliserade klassrum

De senaste årens utveckling av digitala teknologier har förändrat både texter och kommunikationsmönster vilket får betydelse för skolans arbete med texter såväl som vad det innebär att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Vem som helst kan idag skapa och dela vad som helst och det blir allt viktigare att förhålla sig kritisk, vilket i en användarkultur på nätet blir allt mer komplext. Föreläsningen lyfter upp ett kritiskt arbete med digitala texter i klassrummet. Eleverna kan där utveckla förståelse för hur olika perspektiv, specifikt genom digitala texter, positioneras och konstrueras. En kunskap som blir betydelsefull för att också förstå hur man själv kan använda digitala texter för att påverka och förändra perspektiv i samhället.

Föreläsare: Lisa Molin

Lisa har en bakgrund som lärare i svenska och engelska i skolans äldre år. Hon arbetar idag som lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Hennes pågående avhandling handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum.

KOSTNAD: Konferensdagen är kostnadsfri. Det finns 240 platser och det är ”först till kvarn” som gäller. Förmiddagsfika ingår.

LÄNK TILL ANMÄLAN: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/10350

Vid frågor kontakta Malin Granström, malin.granstrom@edu.eda.se eller Marlene Andersson, marlene.andersson@hammaro.se , SOL i Värmland.