Anmälan öppen till "Handleda vidare" i Karlstad

Du som leder kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivområdet är välkommen att efteranmäla dig till Karlstads universitets "Handleda vidare". Allmän information om kompetensutvecklingsinsatsen hittar du här. Mer specifikt har första träffen den 2 oktober fokus på digitalisering och Skriva sig till lärande. Digitaliseringssamordnaren Annika Agélii Genlott föreläser tillsammans med en lärare som fungerat som handledare. Andra heldagen 26 mars får vi besök av forskarna Ewa Bergh Nestlog samt Michael Tengberg.

Välkommen med din anmälan till ruc@kau.se. Skriv gärna "Efteranmälan Handleda vidare" i ämnesraden.

Välkomna önskar projektledarna Malin Granström och Marie Wejrum!