Blogginlägg

Se vad eleven HAR och inte vad eleven saknar!

Susanne Duek är fil.dr. och lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet. I grunden är hon lärare i språk. Flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk har hon alltid varit mycket intresserad av. Hon har skrivit en avhandling om nyanlända elevers litteracitet med titeln Med andra ord - samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Efter att jag har hade hört henne föreläsa utifrån avhandlingen blev jag intresserad av att veta mer.

Dags att söka statsbidrag för Läslyftet!

Den 1 januari öppnade Skolverket ansökningperioden för statsbidrag till Läslyftet och man kan söka fram till den 1 februari. Det gäller ansökningar både för förskola och skola.

När man deltar i Läslyftet får man:
• Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
• Samtala med kollegor om forskning och undervisning
• Pröva nya arbetssätt i praktiken