Med fokus på skrivande

Årets utvecklingsarbete i SOL i Värmland har varit skrivundervisning. Det finns ett stort behov i våra kommuner att utveckla undervisningen för att i nästa tur utveckla elevernas skrivande. Vi ansökte om pengar för detta utvecklingsarbete hos Skolverket/NCS och fick bidrag för följande upplägg:

1. Bokcirkel utifrån Catharina Tjernbergs bok "Skrivundervisning - Processinriktat skrivande i klassrummet". Den träffen hade vi i mitten av november och vi hade mycket givande samtal.

 processinriktat skrivande i klassrummet (häftad)

2. Nu i början av december kom Catharina Tjernberg till oss i nätverket och föreläste/samtalade utifrån sin bok och våra frågeställningar som vi mailat till henne i förväg.

Upplägget med bokcirkel och författarbesök var mycket uppskattat i nätverket och vi upplevde att våra kunskaper blev fördjupade på detta sätt just genom att först läsa boken, diskutera innehållet gemensamt och sedan få en fördjupning av författaren med möjlighet att få svar på frågor.

Jag återkommer i nästa inlägg med en fördjupning av vad vi diskuterade på bokcirkeln.

/Marlene