Webbresurser för flerspråkighet

När Jim Cummins föreläste på Karlstads unviersitet nämnde han två webbresurser som jag tror kan vara till nytta i undervisningen av flerspråkiga elever.

Den första gäller nyttan av flerspråkighet och vikten av att hålla kvar vid sitt modersmål. Desto mer utvecklat modersmål, desto bättre förutsättningar för att lära andraspråk. På mylanguage.ca finns information om modersmålets betydelse. Webbsidan vill erbjuda vetenskapligt belagd information om detta till bl.a. föräldrar och lärare. Naturligtvis erbjuds informationen på många olika språk och den kan du skriva ut och använda i samtal med era elever och föräldrar.

Den andra webbresursen heter The Dual Language Showcase och innehåller tvåspråkiga böcker gjorda av elever. Titta och låt dig inspireras!

Har du andra exempel på bra webbresurser för undervisning av flerspråkiga barn och elever? Lämna tips i kommentarsfältet eller mejla mig!

/Malin