Nu är det dags!

Nu är det dags för förskolan att söka statsbidrag för Läslyftet för nästa läsår. Här hittar du information om det. Sista dagen för ansökan är den 5/4. Huvudmän har även möjlighet att ansöka om en plats på en utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare.

När man tar emot statsbidrag är det under förutsättning att man genomför en modul inom Läslyftet under nästa läsår, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra. Just nu finns det en modul ute och den heter "Läsa och skriva i förskolan". Skolverket håller på och tar fram fler moduler till förskolan.

/Marlene