Läraren som samtalsledare

I det tidigare blogginlägget tipsade Marlene om podcasts. Av en tillfällighet har jag precis lyssnat på en mycket intressant pod med Ann Pihlgren. Podden från Skolsnack handlar om sokratiska samtal och du kan lyssna på den här. Hur kan läraren, med hjälp av sokratiska samtal, utveckla elevernas kritiska tänkande? Ann menar att hur läraren tar sig an sin roll som samtalsledare och vilka frågor läraren ställer är avgörande.

Just frågornas betydelse var delvis innehållet i en artikel i Svenska Dagbladet som jag vill tipsa om. Den brittiske skolexperten Tim Oates menar att antal nationella prov eller i vilken årskurs eleverna får betyg saknar betydelse för elevernas lärande. Det som har betydelse är  frågorna. Genom frågor till eleverna kan läraren se hur mycket eleverna förstår och hur de förstår det. Just detta synsätt - vikten av att läraren får fatt i vad eleven förstår just nu - betonar både Tim Oates och Ann Pihlgren. De menar också att genom att analysera elevernas svar kan läraren förbättra och anpassa sin undervisning.

Både podden och artikeln innehåller så mycket mer än min summariska sammanfattning ovan, så jag ber dig: lyssna, läs och begrunda!

/Malin