Läslyftet permanentas

Läslyftet är inte längre en tillfällig insats utan ska vara en del av en långsiktig satsning på kompetensutveckling inom ramen för nationella skolutvecklingsprogram.

Läs mer om detta i Lärarnas tidning!